Roboty ziemne to prace budowlane, których celem jest usuwanie ziemi, wykopanie fundamentów, stworzenie podłoża pod budowę czy też usunięcie przeszkód, które utrudniają pracę na danym terenie.

Wykonywane są one na etapie przygotowania terenu pod budowę lub remont.

Klasyfikacja robót ziemnych

Roboty ziemne można sklasyfikować na różne sposoby, w zależności od kryteriów, które przyjmiemy. Poniżej przedstawiam kilka możliwych sposobów klasyfikacji robót ziemnych:

Według rodzaju wykonywanej pracy:

 • wykopy pod fundamenty budynków lub elementy infrastruktury,
 • zagęszczanie gruntu i układanie warstw podbudowy pod nawierzchnie dróg, parkingów, chodników,
 • usuwanie skał i innych przeszkód, które utrudniają pracę na danym terenie,
 • wykonywanie rowów melioracyjnych i kanałów drenażowych,
 • wykonywanie wykopów pod baseny, oczka wodne czy stawy.

Według rodzaju wykorzystywanej maszyny:

 • koparki,
 • ładowarki,
 • spycharki,
 • walec drogowy,
 • frezarki do asfaltu.

Według etapu prac:

 • roboty przygotowawcze – np. geodezyjne pomiary terenu, rozebranie istniejących obiektów,
 • roboty wyburzeniowe – np. wyburzenie budynków, usuwanie skał,
 • roboty ziemne właściwe – wykopy, zagęszczanie gruntu, układanie podbudowy,
 • roboty związane z ochroną środowiska – np. rekultywacja terenów zdegradowanych, ochrona przeciwpowodziowa,
 • roboty związane z wykończeniem terenu – np. nasadzenia zieleni, utwardzanie nawierzchni.

Według zastosowania:

 • roboty drogowe,
 • roboty melioracyjne,
 • roboty hydrotechniczne,
 • roboty w górnictwie,
 • roboty w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, usługowym.

Klasyfikacja robót ziemnych może być bardziej szczegółowa lub bardziej ogólna, w zależności od potrzeb i celów. W każdym przypadku jednak pozwala ona na uporządkowanie i lepsze zrozumienie różnorodnych działań związanych z przygotowaniem terenu pod budowę lub remont.

Rodzaje wykopów

Wykop wąskoprzestrzenny:

Wykop wąskoprzestrzenny to rodzaj wykopu, który charakteryzuje się niewielką szerokością w stosunku do głębokości. Tego rodzaju wykopy wykorzystuje się najczęściej do prac na terenach miejskich lub wąskich uliczkach, gdzie szerokość terenu jest ograniczona.

Wykop wąskoprzestrzenny ma wiele zastosowań, w zależności od potrzeb i celów. Może on być wykorzystywany do:

 • budowy podziemnych infrastruktur, takich jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne,
 • wykonywania fundamentów pod budynki lub elementy infrastruktury, takie jak słupy ogrodzeniowe czy linie energetyczne,
 • usuwania przeszkód, takich jak kamienie czy korzenie drzew,
 • przeprowadzania prac przy remontach budynków lub infrastruktury miejskiej.

Wykop wąskoprzestrzenny jest często wykonywany z wykorzystaniem specjalistycznej maszyny, takiej jak mini koparka. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykonanie wykopu, nawet na terenach o ograniczonej przestrzeni.

Wykop wąskoprzestrzenny może być stosunkowo kosztowny, ponieważ wymaga specjalistycznych narzędzi i technologii. Koszt ten może być jednak uzasadniony, ponieważ pozwala na wykonanie prac w miejscach, gdzie tradycyjne metody budowlane byłyby niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania.

Wykopy szerokoprzestrzenne:

Wykopy szerokoprzestrzenne to rodzaj wykopu, który charakteryzuje się dużą szerokością w stosunku do głębokości. Tego rodzaju wykopy wykorzystuje się najczęściej do prac na terenach wiejskich, przemysłowych lub innych obszarach, gdzie szerokość terenu nie jest ograniczona.

Wykopy szerokoprzestrzenne mają wiele zastosowań, w zależności od potrzeb i celów. Może on być wykorzystywany do:

 • budowy dróg i autostrad, w tym robót ziemnych w celu wykonania nasypów i wykopów,
 • tworzenia fundamentów pod budynki lub elementy infrastruktury, takie jak słupy ogrodzeniowe czy linie energetyczne,
 • usuwania przeszkód, takich jak kamienie czy korzenie drzew,
 • wykonywania prac przy remontach budynków lub infrastruktury przemysłowej.

Wykopy szerokoprzestrzenne są często wykonywane z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn, takich jak koparki kołowe, koparki gąsienicowe lub spychacze. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykonanie dużych obszarów robót ziemnych.

Koszt robót ziemnych z wykorzystaniem wykopów szerokoprzestrzennych jest uzależniony od wielu czynników, takich jak rozmiar wykopu, rodzaj ziemi, rodzaj maszyny, czas pracy i inne. Jednak ze względu na duże możliwości wykonywania prac i oszczędność czasu, robocizn oraz kosztów materiałów budowlanych, wykopy szerokoprzestrzenne są często bardziej opłacalne niż tradycyjne metody budowlane.

Ważne jest również, aby pamiętać o bezpieczeństwie przy wykonywaniu robót ziemnych. Wykopy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed obsunięciem, a pracownicy powinni stosować odpowiednie zasady bezpieczeństwa podczas pracy.

Tymczasowy wykop budowlany

„Tymczasowy wykop budowlany” to po prostu termin odnoszący się do wykopu przeprowadzanego w ramach prac budowlanych, który ma charakter tymczasowy i zostanie zasypany po zakończeniu prac.

Takie wykopy budowlane mogą być stosowane do różnych celów, na przykład do przygotowania terenu pod budowę fundamentów, podziemnych parkingów, tuneli, czy sieci infrastruktury podziemnej. Często takie wykopy są przeprowadzane w miejscach, gdzie istnieją już istniejące sieci przesyłowe lub kanalizacyjne, co wymaga czasowego wykopania ziemi w celu wykonania nowych połączeń lub napraw istniejących instalacji.

Należy pamiętać, że wykonanie takiego wykopu wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, ponieważ niewłaściwe przeprowadzenie wykopu może prowadzić do uszkodzenia istniejących instalacji, budynków lub innych konstrukcji. Dlatego przed przystąpieniem do prac należy uzyskać odpowiednie pozwolenia oraz skonsultować się z fachowcami, którzy posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu takich prac.

Potrzebujesz tych narzędzi do prowadzenia wykopów

Sprzęt potrzebny do prowadzenia wykopów zależy od rodzaju wykopu oraz od warunków terenowych, na jakich prace są prowadzone. Poniżej przedstawiam kilka przykładowych maszyn i narzędzi, które mogą być wykorzystane do wykopów budowlanych:

 1. Koparki – to maszyny, które służą do wykonywania wykopów o różnych rozmiarach i kształtach. Koparki mogą być wyposażone w różne narzędzia, takie jak łyżki, młoty hydrauliczne, nożyce do cięcia betonu czy chwytaki.
 2. Spycharki – to maszyny, które służą do przesuwania ziemi i innych materiałów sypkich. Wykorzystywane są głównie do prac ziemnych, takich jak wykopy pod fundamenty, drogi, parkingi itp.
 3. Wiertnice – to narzędzia, które służą do wiercenia otworów w ziemi. Wykorzystywane są m.in. do wiercenia studni głębinowych, przyłączy kanalizacyjnych czy budowy systemów odwodnienia.
 4. Ładowarki – to maszyny, które służą do przemieszczania materiałów sypkich, takich jak ziemia, piasek czy kruszywa. Mogą być wykorzystywane do wykonywania wykopów oraz do załadunku i rozładunku materiałów.
 5. Walce – to maszyny, które służą do zagęszczania ziemi i innych materiałów sypkich. Wykorzystywane są po wykonaniu wykopów, aby utwardzić dno wykopu.
 6. Narzędzia ręczne – takie jak łopaty, młotki, piły czy kielnie. Mogą być wykorzystywane przy mniejszych wykopach lub do prac wykończeniowych.

Warto zaznaczyć, że wybór sprzętu zależy od wielu czynników, takich jak wielkość wykopu, rodzaj ziemi czy dostępność miejsca pracy. W każdym przypadku należy dokładnie przemyśleć wybór maszyn i narzędzi oraz skonsultować się z fachowcami, którzy pomogą dobrać odpowiedni sprzęt do konkretnych potrzeb.

Stosowanie umocnień i szalunków przy robotach ziemnych

Umocnienia i szalunki są powszechnie stosowane przy pracach ziemnych, w szczególności w przypadku prac związanych z budową fundamentów, kopaniem rowów, wykonywaniem wykopów pod fundamenty i podziemne instalacje, a także przy wykonywaniu prac związanych z budową dróg i mostów.

Umocnienia są stosowane w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa podczas wykonywania prac ziemnych, a także w celu ochrony okolicznych terenów przed osuwaniem się ziemi i erozją. Mogą to być różne rodzaje umocnień, takie jak ścianki szczelne, palisady, panele ścienne, belki drewniane lub stalowe, a także geosiatki i siatki zbrojeniowe.

Szalunki natomiast służą do uformowania betonowych elementów konstrukcyjnych, takich jak ściany, słupy, belki czy stropy. Mogą to być szalunki drewniane, stalowe lub z tworzyw sztucznych, w zależności od wymagań projektu i warunków pracy.

Stosowanie umocnień i szalunków wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia ze strony pracowników wykonujących prace ziemne. Ważne jest również odpowiednie planowanie i projektowanie prac, w tym wybór odpowiedniego rodzaju umocnień i szalunków, w zależności od rodzaju i charakteru wykonywanych prac oraz warunków geologicznych i terenowych.

Prace ziemne są zawsze poważnym przedsięwzięciem, a ich bezpieczne wykonanie wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dlatego też zawsze należy skorzystać z usług odpowiednio wykwalifikowanej ekipy, która wykona prace zgodnie z wymaganiami technicznymi i bezpieczeństwa.

Cennik robót ziemnych

Ceny robót ziemnych mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj pracy ziemnej, jej skala, lokalizacja, trudność i czas potrzebny do wykonania pracy oraz koszty materiałów i sprzętu. W związku z tym, cennik robót ziemnych jest bardzo zróżnicowany i zależy od konkretnych warunków i wymagań projektu.

Przykładowe ceny robót ziemnych w Polsce, w oparciu o oferty różnych firm wykonujących tego typu prace, to:

 • Kopanie rowów melioracyjnych: od 15 do 30 zł za mb (metr bieżący).
 • Wykopy pod fundamenty budynków: od 30 do 80 zł za mb.
 • Usuwanie ziemi z wykopów: od 30 do 50 zł za m3 (metry sześcienne).
 • Wyrównywanie terenu: od 10 do 30 zł za m2 (metry kwadratowe).
 • Przygotowanie terenu pod budowę: od 20 do 40 zł za m2.
 • Wyburzenia i rozbiórki: od 100 do 300 zł za m3.
 • Prace ziemne przy budowie dróg: od 30 do 100 zł za mb.
 • Wykonywanie podbudowy drogowej: od 40 do 80 zł za m3.
 • Wykonywanie fundamentów pod maszyny: od 150 do 300 zł za mb.
 • Wykonywanie wykopów pod rurociągi: od 50 do 120 zł za mb.

Ceny te mają charakter orientacyjny i mogą ulegać zmianie w zależności od konkretnych warunków i wymagań projektu. Warto zwrócić uwagę, że ceny te nie zawierają kosztów materiałów i sprzętu, które również będą wpływać na łączny koszt robót ziemnych.

Jeśli jesteście zainteresowani jeszcze innymi tekstami na ten temat to polecam przeczytać także ten artykuł o pracach ziemnych , znajdziecie tam dodatkowe informacje oraz inny punkt widzenia na tę pracę.