Niejednokrotnie możemy spotkać się ze zwrotami tynk fasadowy czy tynk elewacyjny czy farba fasadowa i farba elewacyjna.

Nazwy stosuje się w większości przypadków w zależności od regionu, jednak czy są one synonimami?

Okazuje się jednak, że nie do końca, teraz pewnie zburzymy światopogląd niektórych ludzi ale cóż, jesteśmy na to w zupełności gotowi.

KIEDY MÓWIMY FASADA A KIEDY ELEWACJA?

elewacaj czy fasada 1

Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, zarówno w przypadku jednej jak i drugiej formy zależne jest to całkowicie od regionu Polski.

Przyjęło się, że stwierdzenia fasada używa się jako synonimu w północnych i północno- wschodnich regionach Polski.

Słowa elewacja natomiast używa się najwięcej w zachodniej, środkowej i południowej części kraju.

Czy stosowanie obu słów jako synonimów jest dobre? Otóż nie, a na pewno nie w każdym przypadku.

W CZYM TKWI RÓŻNICA?

Są dwie, zacznijmy od tej bliższej.

Otóż fasada jest tylko niewielką częścią elewacji. Elewacja natomiast to przednia ściana budynku. Słowo elewacja dotyczy wyłącznie jej i nie odnosi się już do żadnego innego obiektu.

Fasada natomiast to również przednia ściana budynku ale i boczna czy tylna. Słowo fasada dotyczy bezpośrednio wszystkich ścian zewnętrznych danego obiektu.

W momencie kiedy używamy zwrotu „Ściana elewacyjna” odnosi się on tylko do tej jednej bezpośredniej ściany z przodu budynku.

Kiedy jednak piszemy „Ściana fasadowa…” to zwrot dotyczy bezpośrednio wszystkich ścian zewnętrznych, zarówno tej przedniej jaki wszystkich bocznych oraz tylnych.

Jednak druga wersja mówi coś zupełnie odwrotnego.

Mianowicie, że do elewacji zaliczamy wszystkie ściany zewnętrzne czytaj przednie, tylne, boczne itp.

Fasada jest natomiast tylko częścią elewacji a dokładniej fragmentem ściany przedniej, który obejmuje wejście i ozdobną powierzchnię wokół nich.

Czy robi to nam jakąś różnicę? Pewnie, nie bo każdy i tak będzie używał tych zwrotów według ogólnie przyjętych standardów.

Czy to źle? Skąd, ci którzy przeczytali do końca mogą potraktować ten artykuł jako interesującą ciekawostkę.

CZY SWIAT W TYM MOMENCIE PŁONIE?

Cóż, obstawiamy, że niektóre osoby potraktowały to jako ciekawostkę, inne mają to całkowicie gdzieś a jeszcze inni burzą się, że ”JAK TO TAK”, no cóż ludzie są różni a my nic na to nie poradzimy.

Tak samo jak na to, że czasem elewacja to fasada, a fasada to elewacja itp.